Under utvikling

Åsdalsveien 3

Oppussingsprosjekt med fantastisk utsikt og beliggenhet på Nordstrand

Åsdalsveien 3

Sommeren 2019 kjøpte Urbanium Åsdalsveien 3 på Nordstrand fra Normisjon. Eiendommen er beliggende sentralt med Nordstrand skole over veien, og nyter av sin vestvendte beliggenhet med spektakulær utsikt utover Oslofjorden.

I 1915 var det Thomas Ball Barratt (1862-1940) som kjøpte Åsdalsveien 3 og det daværende pensjonat «Utsigten». Her etablerte Barratt bibelskole for evangelister og misjonærer, «samt helbredelses- og hvilehjem for dem som søker åndelige velsignelser og guddommelig helbredelse». Eiendommen ble solgt videre til Santalmisjonen i 1922, mens Barratt flyttet til sentrum der han konsentrerte seg om å bygge opp Oslos pinsebevegelse. Datteren Mary Barratt, som vokste opp på eiendommen, grunnla i 1927 Barratt Due musikkinstitutt med sin mann Henrik Adam Due.

Santalmisjonen (nå Normisjon) drev Utsigten videre som hjem for hjemvendte misjonærer i flere tiår. Ny bebyggelse av 2 rekkehus og ett leilighetsbygg ble ferdigstilt i 1968 og en enebolig i 1993. Disse fire byggene, som rommer 15 boenheter, har de senere år vært drevet som tradisjonell utleieleievirksomhet. Ved utløp av de respektive leieforholdene planlegger Urbanium å pusse opp byggene og leilighetene, og selge dem som selveeierboliger.

Meld interesse