Under utvikling

Grorud Sentrum

Områdetransformasjon med boliger og nytt sentrumstilbud, i samarbeid med Oslo kommune

Grorud Sentrum

Urbanium samarbeider med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om et felles planprogram for Grorud sentrum.

Urbanium eier tomten hvor treningssenteret ICON ligger. Parallelt med utarbeidelsen av planprogrammet, jobbes det med en detaljregulering av området.

Masterplanen som er utarbeidet av det tyske arkitektfirmaet Smaq inneholder over 500 boliger i tillegg til næring og andre offentlig tilbud.

Kontaktperson for prosjektet
Meld interresse