Under utvikling

Hausmanns gate 42

Spennende rehabiliteringsprosjekt av klassisk bygård i Hauskvartalet

Hausmanns gate 42

Urbanium skal rehabilitere Hausmanns gate 42 iht. reguleringsplan S-4387 for Hauskvartalet.

Eiendommen ligger på hjørnet hvor Brenneriveien starter, med utsikt fra fasaden nedover Møllergata. Bakgården blir felles med eiendommene Hausmanns gate 40 og det fremtidige boligprosjektet i Brenneriveien 1. Eiendommene i Hauskvartalet ble solgt fra Statsbygg til Oslo kommune i april 2004. Bygningen i Hausmanns gate 42 er i nyere tid kjent for å ha vært bebodd av husokkupanter i perioden fra oktober 2005 til februar 2010 da den ble tømt og stengt grunnet dårlig brannsikkerhet. Urbanium kjøpte eiendommen fra Oslo kommune i 2016.

Vi er inne i en fase der vi kartlegger omfanget av rehabiliteringen og planlegger å starte arbeidene i 2019.
Arkitekt for rehabiliteringsprosjektet er Derlick Arkitekter.

Kontaktperson for prosjektet
Meld interresse