Under utvikling

Malerhaugveien 19-23

Familievennlig leilighetsprosjekt med unike kvaliteter på Helsfyr

Malerhaugveien 19-23

Urbanium kjøpte i 2015 Malerhaugveien 19 – 23 på Ensjø. Eiendommen ligger sentralt til på et lite høydedrag tilbaketrukket fra de større veitraséene og med umiddelbar nærhet til Fyrstikkalléen skole. Det er gode kollektivtilbud i området, og Oslo sentrum kan nås på 15-20 minutter. Tomten er på 5,9 mål og har gode sol- og utsiktsforhold.

Eiendommen skal omreguleres fra industri til boligformål. Leilighetene vil få balkonger, parkering i underetasje og et stort felles gårdsrom. Dyvik arkitekter AS er reguleringsarkitekt

Kontaktperson for prosjektet
Meld interresse