Under utvikling

Skytterdalen 2-4

Vestvendte, moderne leiligheter nær Sandvika sentrum.

Skytterdalen 2-4

Skytterdalen 2-4 har en sentral beliggenhet rett nord for Sandvika sentrum i Bærum kommune. Det nye boligkvartalet vil bestå av rundt 100 leiligheter i tillegg til noe kontorlokale og mindre butikker. Det historiske bygget Sandvika Folkets Hus fra 1915, er en integrert del av prosjektet. Det skal etableres attraktive utearealer i rommet mellom bygningene, med fellesområder og et lite, offentlig torg. Torget skal opparbeides som en trivelig lokal møteplass. Tomten er på ca. 5,8 mål.

Det er god tilknytning til Sandvika stasjon via gang- og sykkelvei. Gangavstand til stasjonen er ca 600 meter.

Eiendommen er under regulering, og arkitekt er Link Arkitektur AS

Kontaktperson for prosjektet
Meld interesse