Under utvikling

Solberg Øst

Nytt og grønt boligområde i Ås-delen av Ski sentrum

Solberg Øst

Urbanium har sammen med Block Watne kjøpt en stor utviklingseiendom på 88,3 mål på Solberg Øst i Ås kommune. Eiendommen ligger på grensen til Ski kommune, og omfatter en områderegulering fra desember 2016 med formål konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse og en mindre del til annen offentlig eller privat tjenesteyting. Før bygging kan igangsettes, kreves det at det utarbeides en detaljregulering for eiendommen.

Solberg Øst ligger ca. 15 minutters gange fra Ski stasjon og Ski sentrum. Det er hyppige bussavganger til Ski sentrum, og i 2021 ferdigstilles InterCity-strekningen fra Oslo S til Ski (Follobanen), og da vil reisetiden reduseres til 11 minutter. Det er ca. 300 meter til nye Solberg skole (barneskole) som etter planen skal stå ferdig i 2018, med nær doblet kapasitet.

Ås og Ski er blant de kommunene i Norge med høyest prognostisert vekst i innbyggertall frem mot 2028 og 2040.

Kontaktperson for prosjektet
Meld interesse