Ferdigstilt

Vega Scene (Solgt)

Rødt, blått og grønt i Hauskvartalet

Vega Scene (Solgt)

Vega Scene er et kino- og teaterbygg med adresse Hausmanns gate 28 i Hauskvartalet i Oslo, oppført i 2017-2018 med Urbanium Entreprenør AS som totalentreprenør.

Den røde bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en fleksibel salong, kafe og kontorer.

Vega Scene er Oslos uavhengige arena for visning av kvalitetsfilm, og er en scene for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Utover det faste kinoprogrammet og oppsetninger, er Vega Scene med sin sentrale beliggenhet allerede også blitt en populært arena for skole- og bydelsaktiviteter, seminarer og festivaler. 23. november 2018, 23 dager etter ferdigstillelse og overlevering, var Vega Scene vertskap til fremleggelsen av den norske regjeringens kulturmelding.

Prosjektet er gjennomført som et lavkostbyggeri med prefabrikerte elementer, og blir Norges første kulturbygg med BREEAM-NOR sertifisering.

Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Ellers består byggets yttervegger av Paroc-elementer kledd i norsk gran, malt med Svane-merket akrylmaling i Vega Scenes egen farge RAL 3003.

Bygget har Norges første blå-grønne tak, som vil kunne bli et foregangseksempel for nye bygg i urbane områder. Takets blå funksjon vil i det daglige forsinke og lede regnvann gradvis direkte ut i Akerselva, men er bygget med en kapasitet til å håndtere 20-års regn. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader – en konsekvens av stadig økende ekstremvær. Sommeren 2019 skal taket også bygge opp med pimpstein og jord, og beplantes med arter som hører naturlig inne i Oslo-floraen. Tanken er å reintrodusere fjordens rike planteliv, i byen hvor mennesker har beslaglagt arealer, og legge til rette for blant annet pollinering, karbonopptak og en mer naturlig estetikk i et røft bymiljø. Taket er et samarbeidsprosjekt mellom landskapsarkitekter, fagmyndigheter, leverandører og byggherre.

Vega Scene ble solgt til Victoria Eiendom AS i november 2020.

    Meld interesse

    Denne nettsiden benytter seg av cookies. Ved å krysse ut denne meldingen godkjenner du vilkår tilknyttet denne siden.