Vega Scene ble et unikt kulturbygg

– Vega Scene ble ikke slik vi hadde tenkt. Det er vi veldige glade for i dag, sier Unnur Sande, daglig leder for Vega Scene.

Hun viser stolt frem Oslos nye kulturbygg, med Hausmania og kulturkirken Jacob som nære naboer. Her er det både tre kinosaler, teatersal og et eget rom for debatt og samtale.
– Legg merke til at man i stor grad går oppover til salene her. Vi har ingen kjeller, slik som er vanlig i slike bygg med kino og teater. Det gjør at det føles mer åpent og mer velkomment her, sier Sande.

Tok en annen retning
Men det var planlagt kjeller. Og et mer omfattende bygg. Men en blanding av en krevende tomt, sunn fornuft og krav til å holde kostnadene nede ble Vega Scene til noe annerledes. Et sted der alle kan føle seg hjemme.
– Tilbakemeldingen fra publikum er at de synes det er hyggelig her, sier Sande.
Hun er en del av en organisasjon som i mange år hadde jobbet for et selvstendig kulturhus i Oslo. Da Oslo kommune la en pakke av eiendommer i Hauskvartalet ut for salg i 2015 var denne tomten regulert til kulturformål. Sande og hennes gjeng kastes seg på og fikk tegnet et stort og omfattende kulturhus, som utnyttet reguleringen maksimalt. Da Urbanium til slutt kjøpte tomten av kommunen, tok prosjektet en litt annen retning.
– Vi måtte selge oss inn hos Urbanium, og overbevise dem om at vi var leietakeren de ønsket seg. Det gikk heldigvis bra, og jeg er glad Urbanium hadde egne planer som skilte seg litt fra våre. Det har gitt oss et mer kompakt og oversiktlig hus, til glede for både de besøkende og for oss som jobber her, sier Sande.

For utbygger Urbanium var det viktig å lage en prosess for bærekraftig økonomi, både for leietaker og for utbygger. Derfor er tomten utnyttet maksimalt.
– Vi hadde allerede hatt et byggeprosjekt i nærheten, og kjente til de krevende grunnforholdene. Samtidig ønsket vi et bygg som ikke var for stort. Et bygg vi visste vi klarte å leie ut, helst til én aktør, sier Andreas Pay, konsernsjef i Urbanium Gruppen, som kjøpte tomten i 2016.
Det førte til at planene om en kjeller ble lagt bort, og de opprinnelige ideene til folkene bak Vega Scene ble nedskalert.

Inkluderende prosess
– Vi har jobbet tett sammen med Unnur Sande og hennes folk for å lage et moderne og kostnadseffektivt kulturbygg, som samtidig kunne tilby alt Vega Scene ønsket å være. Det føler jeg virkelig vi har fått til og det er jeg utrolig stolt av, sier Pay.
Det tette samarbeidet inkluderte blant annet ukentlige møter, hvor begge parter fikk delta med sine tanker, sine folk og sine egne rådgivere.

For Unner Sande og hennes kolleger var det første gangen de var med på et byggeprosjekt.
– Vi var med i byggekomiteen fra dag én, og det har vært ekstremt interessant å følge en byggeprosess fra A til Å. Det ble en inkluderende og god prosess, hvor jeg synes Urbanium fremsto som veldig engasjerte og lyttende, sier Sande.

For Urbanium var det også en ny erfaring, for dette var det første kulturbygget de hadde bygget.
– Vi har jobbet mye med medvirkning. Vi har tilpasset oss mye i møte med andre og lyttet til nye og andre meninger. Det var viktig for å ta vare på verdiene som allerede lå i kvartalet. Vega Scene har derfor blitt et sted som spiller på lag med naboene Hausmania og Elvebakken videregående skole. Med sine store glassfasader har det også tilført en åpenhet til Hauskvartalet og tilgjengeliggjort området for flere, mener Pay.

God publikumsflyt
I dag har Vega Scene driftsansvaret for hele bygget og leier alt selv.
– Å stå her og se på det ferdige bygget i dag, det er en utrolig god følelse, sier Sande i Vega Scene.
– Nabolaget har virkelig tatt huset i bruk, både til kulturopplevelser og til bare å møtes over en kaffe og en matbit fra kafeen. Folk i alle aldre ser ut til å trives her. Stadig flere kommer hit fra andre deler av byen. Vi har også bedrifter og organisasjoner som bruker salene til seminarer og eventer. Tilbakemeldingen er at det føles ekte og intimt. Og publikumsflyten går kanskje enda bedre enn vi håpet. En fin ting er at man kommer ut igjen i foajeen etter en forstilling, i stedet for å bli sluset ut i en bakgate, slik mange andre steder har det. Det gjør det både hyggeligere og at mange oppholder seg her lenger, sier hun.

Med sin knall røde fasade, med store glassflater står Vega Scene tydelig frem i nærmiljøet. Likevel fremstår det ikke prangende, men som en naturlig del av et område som allerede var kjent for sin annerledeshet og sin fokus på kultur. Inne i bygget er det røft og enkelt, samtidig morderne og hjemlig. Vegger og tak har stort innslag av rå betong, og enkel og umalt kryssfinér er brukt i store deler av bygget. Møblene er kjøpt brukt blant annet fra forskjellige loppemarkeder. Ingen kan anklage Vege Scene for å være snobbete. Store midler er derimot lagt i byggets konstruksjon, i lydisolasjon, teknikk og ventilasjonssystemer.

Særegen karakter
Odd Øverdahl hos Asplan Viak har vært hovedarkitekt for Vega Scene. Han har hele tiden vært opptatt av at det skulle være uformelt.
– Det skulle være en lav terskel for folk å ta bygget i bruk. Derfor er det åpnet mot gaten. Særlig når det er lys i foajeen på kvelden, da får man følelsen av at gaten og bygget smelter sammen, sier Øverdahl.
Han kjente den kreative gruppen bak Vega Scene fra før, og hadde jobbet med flere av dem på andre prosjekter gjennom 20 år. Det var også han som tegnet det første utkastet til Vega Scene, utkastet som senere ble nedskalert til slik det ser ut i dag.

– Et viktig arkitektonisk grep på Vega Scene er en betongkjerne med alle de mørke og tunge funksjonene, som står oppå hverandre. Her ligger teatersalen i bunnen, og kinosalene oppå, oppover i etasjene. Utenpå der er det tekniske rom, trapper og så videre. Utenpå der igjen er det kontorer og rommene for publikum. På den måten oppleves bygget veldig åpent, forklarer Øverdahl.

Fra første spadetak tok det rundt ett år å gjøre ferdig Vega Scene. Og 48 timer etter at Vega Scene fikk nøkkelen til bygget hadde de sin første forestilling.

– Da huset åpnet så det ut som det hadde stått der lenge. Man opplevde en særpreget karakter og en atmosfære helt fra starten. Det er veldig mye takket være gruppen hos Vega Scene, som var med å utvikle prosjektet. Og ikke minst en entusiastisk og eventyrlysten utbygger, sier arkitekten.

Miljøvennlig og innovativt
En spesiell del av Vega Scene er taket, som er både blått og grønt. Det vil si at det både har vegetasjon fra Oslo-området, og kan lagre regnvann. Løsningen er helt unik og har fått stor oppmerksomhet både i Norge og i utlandet.
– En slik løsning har aldri blitt laget før. Målet er at vi kan bringe naturen tilbake på taket, og samtidig bidra til å løse Oslos store utfordringer med kraftig regn og overvann, sier Andreas Pay. (LES MER HER – link til artikkel om taket)

Vega Scene er også første kulturbygg i Norge som er ført opp etter miljøsertifiseringen Breeam-NOR.
– Det var viktig for oss å lage et bygg med en høy miljøstandard. Breeam har krav som stort sett er strengere enn vanlige tekniske forskrifter. Det gir en bedre prosess under byggingen og det gir et bedre resultat, hvor man tar hensyn til miljøet på en rekke forskjellige måter, sier Pay.

 

 

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Ved å krysse ut denne meldingen godkjenner du vilkår tilknyttet denne siden.